Afvalwater behandelen

ADS heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in de duurzaamheid van de processen. Omdat onze technieken alles te maken hebben met waterkracht, zijn wij gefocust op het duurzaam gebruik van deze belangrijke natuurlijke bron.

Een kringloop van water

Het water dat wij gebruiken voor hydrodemolition filteren en zuiveren wij direct na de inname uit het oppervlaktewater, zodat het probleemloos verwerkt kan worden door onze pompen en robots. Het met puin en ander vuil verontreinigde afvalwater vangen we op om het opnieuw te filteren en te zuiveren voordat we het hergebruiken of terugleveren aan de natuur.

Geen vergunning nodig

Door onze zorgvuldige behandeling van het water is meestal geen vergunning nodig. Dit scheelt tijd en kosten in het voortraject. Bovendien weet ook ú zeker dat uw werkzaamheden op een duurzame, verantwoorde manier worden uitgevoerd. Wij verzamelen alle relevante gegevens, zoals de pH-waarde, het gehalte aan vaste stoffen en de waterconsumptie, in een database die wij op verzoek ter beschikking stellen aan de opdrachtgever of een controlerende instantie.

Voordelen van afvalwaterbehandeling

  • Gebruik van water uit nabije omgeving
  • Recyclen mogelijk, dus aanzienlijk minder waterinname noodzakelijk
  • Water wordt op locatie gereinigd
  • Geen belasting van milieu
  • Aantoonbaar duurzaam en efficiënt

Hans van ‘t Geloof

Meer weten over deze oplossing?

Bel mij terug