Wapeningsparend slopen

Elk jaar wordt in Nederland 13 miljoen m³ beton verwerkt. Daarbij gaat nog weleens iets mis. We zien regelmatig defecten, zelfs in gloednieuwe constructies. Scheuren, grindnesten, lekkages, schilfering. Daarnaast zijn veel oudere constructies aan renovatie toe. Hydrodemolition kan daarbij een goede bijdrage leveren.

De kracht van water

Wilt u betonnen constructies slopen voor renovatie of reparatie? Met hydrodemolition kunnen wij aangetast beton tot op centimeters nauwkeurig verwijderen. Bij hydrodemolition treden geen schokken of trillingen op, die bij traditionele technieken microscheuren in de omliggende constructie kunnen veroorzaken. De waterstraal spuit het beschadigde beton tussen de wapening uit, maar laat de rest intact. U houdt een schone en draagkrachtige ondergrond over, zodat u het beton eenvoudig kunt herstellen. Wij werken nauw samen met onze partner VTG Beton, gespecialiseerd in dergelijk reparatie- en renovatiewerk.

Beperking van overlast

Belangrijk bijkomend voordeel van hydrodemolition is dat het amper overlast oplevert. In tegenstelling tot pneumatische hamers produceren de pompen en de waterstraal geen contactgeluid. Ook komt er geen gevaarlijk kwartsstof vrij. Bij hydrodemolition ondervinden uw bestaande productieprocessen of verkeersstromen weinig hinder van de werkzaamheden. Dit levert u (grote) besparingen op.

Voordelen wapeningsparend slopen

  • Precisiewerk tot de gewenste sloopdiepte
  • Spaart de bestaande wapening en/of verankering
  • Geen (micro)scheuren in omliggend materiaal
  • Minder overlast van geluid
  • Geen vrijkomend kwartsstof
  • Betere ondergrond voor reparaties
  • Minder impact op verkeer en productieprocessen

Hans van ‘t Geloof

Meer weten over deze oplossing?

Bel mij terug